Základní informace o intranetu MojeODS

Co je web Moje ODS?

Web Moje ODS je intranetem Občanské demokratické strany. Mají do něj přístup pouze členové ODS, a to na základě jejich přihlašovacích údajů. Zároveň slouží jako web pro zájemce o členství v ODS, neboť umožňuje podat on-line přihlášku do strany.

Vážení členové ODS,

Občanská demokratická strana dlouhodobě reaguje na vývoj moderních informačních technologií a na progresivitu internetu. V minulém roce jsme se na tomto poli zaměřili především na rozvoj multimédií a komunikace s veřejností. Nicméně nechceme polevit ani v projektech zaměřených na podporu a péči o členskou základnu. Hlavní kancelář proto v rámci tohoto dlouhodobého úkolu spouští zcela nový a ojedinělý projekt - intranet ODS pro členy nazvaný Moje ODS.

Co konkrétního intranet Moje ODS přináší členské základně?

Při plánování webu jsme se nechali inspirovat existujícími systémy internetových sociálních sítí. Každý člen má na webu Moje ODS svůj osobní profil, který si aktivuje pomocí přihlašovacích údajů, které obdrží formou sms či e-mailu od svého oblastního manažera. Tento profil obsahuje v maximálně zabezpečené formě údaje z databáze členů jako například adresa, e-mailové a telefonní spojení, fotografie, přehled funkcí v rámci ODS a další, z nichž některé jsou viditelné pouze jemu, jiné i ostatním členům na základě jejich funkce ve stranické struktuře.

Vedle členů zde mají své profily také stranické orgány, jako například místní sdružení, oblastní sdružení, a v budoucnu i rady, smírčí výbory atd. Prostřednictvím svého profilu pak může každý z členů komunikovat s ostatními členy, vyhledávat jimi zveřejněné údaje, procházet profily svých příslušných orgánů, diskutovat v jejich fórech či v celostranickém fóru. Ve svém profilu má každý zároveň přehled o historii svého členství, přehled plateb členských příspěvků, může si nastavit, jakou formou chce být informován, zda chce dostávat například Listy ODS, ale také centrální SMS zprávy na mobil, informační e-maily či newsletter Novinky.

Cílem webu je, aby komunikace v rámci ODS byla všestranná. Chceme, aby se členové ODS mezi sebou mohli více poznávat nejen ve svých sdruženích, ale i napříč stranou. Moje ODS umožňuje také rozvinout vnitrostranickou diskusi a může z velké míry zajistit tolik potřebnou zpětnou vazbu od členské základny. Mimoto v budoucnu poskytne každému členovi i kompletní informační servis – nalezne zde různé interní zprávy, aktuality či kalendář plánovaných akcí, zápisy z jednání svých orgánů a další. Vedení MS budou mít k dispozici efektivní nástroje k řízení svého místního sdružení.

Intranet Moje ODS je zaměřen do budoucna.

V dalších fázích by zde tedy členové mohli nalézt i archiv různých důležitých dokumentů, jako jsou například usnesení jejich příslušných orgánů či rozhodnutí smírčího výboru. Zároveň by sem mohli své příspěvky, například různé fotogalerie, poznámky nebo blogy vkládat sami členové. Celý systém by pak měl fungovat tak, aby každý dokument byl dostupný pouze tomu, kdo má oprávnění k jejich prohlížení.

Věřím, že nový intranet ODS bude pro každého člena přínosem.

Mgr. Jan Kočí,
hlavní manažer ODS

MojeODS
intranet Občanské demokratické strany
Copyright © ODS 1991 – 2019
kontakt
ODS