logo moje ODS intranet Občanské demokratické strany

Finanční podpora ODS

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli podpořit Občanskou demokratickou stranu.

Abychom mohli dar použít, potřebujeme znát zákonem stanovené osobní údaje dárce. Vyplňte proto prosím níže uvedený formulář. Následně obdržíte e-mailem darovací smlouvu, kterou nám můžete doručit následujícími způsoby:

  1. Darovací smlouvu prosím dvakrát vytiskněte, oba výtisky podepište a zašlete je na korespondenční adresu Hlavní kancelář ODS, Truhlářská 9, 110 00 Praha 1.
  2. Darovací smlouvu, prosím, vytiskněte 1x, podepište a naskenujte. Naskenovanou podepsanou smlouvu nám zašlete ze své datové schránky na datovou schránku ODS.
  3. Darovací smlouvu, prosím, podepište Vaším kvalifikovaným elektronickým podpisem. Následně zašlete buď e-mailem či Vaší datovou schránkou na datovou schránku ODS.

V e-mailu, spolu se smlouvou, naleznete také platební pokyny, které jsou stanovené zákonem. Každý dárce musí uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním učtu musí být uvedeno Vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou. Úhradu daru je nutné provést nejpozději do 31. 12. tohoto roku.

Jakmile Vaše platba dorazí na náš transparentní účet č. 2701178564/2010, zašleme Vám obratem vyhotovení darovací smlouvy, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Podepsanou darovací smlouvu Vám zašleme stejným způsobem, jakým nám byla doručena.

NOVINKA: Zkuste nejdříve napsat IČO a kliknout na zelené tlačítko, které se objeví.

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy, zejména prohlašuji, že nepatřím do kategorie osob, jimž není dle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, dovoleno poskytovat dary politickým stranám a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí, dobrovolný svazek obcí, politický institut a ústav, majetek ze svěřenského fondu, zahraniční právnické či fyzické osoby. Dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – Občanské demokratické straně, se sídlem Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 16192656, souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem přiznání daru. Mnou uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a která je ze zákona veřejná, a budou v souvislosti s poskytnutým darem zveřejněna také na transparentním účtu a webových stránkách obdarovaného. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců. Dále beru na vědomí informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů a Poučení o právech při zpracování osobních údajů.

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy, zejména prohlašuji, že nepatřím do kategorie osob, jimž není dle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, dovoleno poskytovat dary politickým stranám a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí, dobrovolný svazek obcí, politický institut a ústav, majetek ze svěřenského fondu, zahraniční právnické či fyzické osoby. Dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – Občanské demokratické straně, se sídlem Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 16192656, souhlas ke zpracování identifikačních údajů dárce za účelem přiznání daru. Uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a která je ze zákona veřejná, a budou v souvislosti s poskytnutým darem zveřejněna také na transparentním účtu a webových stránkách obdarovaného. Beru na vědomí informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů a Poučení o právech při zpracování osobních údajů a souhlasím, aby obdarovaný zpracoval v souvislosti s přiznáním daru poskytnuté osobní údaje fyzické osoby – zástupce dárce – v souladu s těmito zásadami a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.