Finanční podpora ODS

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit Občanskou demokratickou stranu.

Abychom mohli dar použít, potřebujeme ze zákona znát o dárcích některé osobní údaje. Vyplňte proto prosím níže uvedený formulář. Následně obdržíte e-mailem darovací smlouvu, kterou prosím dvakrát vytiskněte, oba výtisky podepište a zašlete je na korespondenční adresu Hlavní kancelář ODS, Truhlářská 9, 110 00 Praha 1.

V e-mailu spolu se smlouvou naleznete také platební pokyny, které jsou stanovené zákonem. Každý dárce musí uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním učtu musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou.

Jakmile Vaše platba dorazí na naše transparentní konto č. 2701178564/2010, zašleme Vám obratem jedno vyplněné a podepsané vyhotovení darovací smlouvy, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.
Pole označená * jsou povinná.

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy, zejména prohlašuji, že nepatřím do kategorie osob, jimž není dle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, dovoleno poskytovat dary politickým stranám a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí, dobrovolný svazek obcí, politický institut a ústav, majetek ze svěřeneckého fondu, zahraniční právnické či fyzické osoby). Dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – Občanské demokratické straně, se sídlem Truhlářská 9, 110 00 Praha 1, IČ: 16192656, souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem přiznání darů. Mnou uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a některá budou zveřejněna také na webových stránkách obdarovaného (pouze jméno a příjmení nebo název právnické osoby, místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, částka). Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců.

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, prosím kontaktujte sekretariat@ods.cz nebo volejte +420 234 707 111.

Aktuálně evidujeme 4038 uzavřených darovacích smluv.

MojeODS
intranet Občanské demokratické strany
Copyright © ODS 1991–2018
kontakt
ODS