Členství ve straně

Jak se stát členem Občanské demokratické strany?

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků. Jejich výše se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 500,– Kč za rok, studenti, ženy na mateřské a důchodci platí méně.

 

Přihláška do Občanské demokratické strany

Pokud máte zájem o členství v ODS, vyplňte on-line přihlášku. Po jejím vyplnění je tato odeslána příslušnému oblastnímu manažerovi, který s vámi dohodne další kroky.

 

 

 

MojeODS
intranet Občanské demokratické strany
Copyright © ODS 1991 – 2019
kontakt
ODS